Správa a nastavení služby Cloud Disk

Je-li služba Cloud Disk již zřízena, je možné ji začít využívat a provést její nastavení, aby vyhovovala Vaším potřebám.
Přes webové rozhraní Centrum Administrace je možné dle potřeby zřídit si jednotlivé účty, podsložky, nastavit hesla,
zobrazit parametry služby, prohlédnout si fakturaci, nastavit kreditní systém, upravit osobní a další detailní informace.

Přihlášení do Centra Administrace

Centrum administrace představuje centrální místo pro velmi jednoduchou správu služby Cloud Disk. Díky webovému rozhraní získáte přístup pro nastavení služeb a bez administrátorské zkušenosti si vše nastavíte jednoduchým a intuitivním způsobem.

Pomocí klientského administračního rozhraní Centrum administrace můžete velmi efektivně a především jednoduše spravovat nejenom službu Cloud Disk, ale i domény, e-mailové schránky a ostatní webhostingové služby. Není nutné se starat o nastavení, zabezpečení, instalaci potřebných komponent - vše je zajištěno zkušenými administrátory. Webová administrace Centrum administrace je využívána tisíci zákazníky hostingových služeb CZECHIA.COM, kteří denně využívají komfortní uživatelskou správu webhostingových služeb.

Web pro přihlášení: https://admin.czechia.com/
Jméno:
(bylo zasláno na kontaktní email při zřízení služby/účtu)
Heslo:
(bylo zasláno na kontaktní email při zřízení služby/účtu)

Ztratili jste přihlašovací údaje? https://admin.czechia.com/auth/Login/LostCredentials

Přístup k nastavení a správa služby

Po přihlášení do Centra administrace najdete v levém menu veškeré potřebné informace o službě, fakturaci, nastavení účtu a podobně. V sekci Domény a nastavení vyberte položku Seznam služeb. V pravé části webového rozhraní najdete seznam zřízených služeb a možností detail lze provádět její správu.

  

Po zvolení možnosti detail se zobrazí základní nastavení služby Cloud Disk a je zde možné provádět zřizování účtů, podsložek, správu hesel a další. Hlavní (administrátorský) přístup ke službě najdete pod položkou Parametry a bezpečnost. Položkou přidat FTP účet lze přidávat jednotlivé další účty, nebo podřazené podúčty.

Pod položkou detail jednotlivých účtů je možné zobrazit podrobnosti daného účtu.

Pod položkou Parametry a bezpečnost lze zobrazit další informace o službě a případně si celý účet zamknout - zamknout účet, případně změnit si heslo pro přístup.

Fakturace služby

V levém menu Fakturace a platby si lze zobrazit detailní infromace daňových dokladech, neuhrazených platbách a dalších fakturačních možnostech.

 

Pod položkou Neuhrazené pohledávky najdete seznam všech nezaplacených plateb s možností provést její okamžitou platbu.

Kreditní systém slouží pro rychlé registrace a prodlužování domén pomocí předem uhrazené částky, tzv. kreditu.
Kreditní systém je automaticky k dispozici pro partnery, kteří si jej mohou v Centru administrace aktivovat. Běžní zákazníci mohou kreditní systém využívat na základě požádání o aktivaci. V plánu realizace je možnost využití kreditu i pro platby za ostatní www služby.

Výhody Kreditního systému:

  • daňové doklady pouze za platby
  • okamžitá registrace domény platbou z kreditu
  • přehled o platbách domén
  • možnost nastavení AUTORENEW domény

 

Nastavení účtu

V levém menu Můj účet najdete základní kontaktní informace s možností provedení potřebných úprav.

 

Tým ZonerCloud
Web: www.zonercloud.cz
E-mail: admin@zoner.cz