Postup pro připojení do operačního systému Windows XP

Připojení Cloud Disku provedete následujícím způsobem. V okně Tento počítač (Start -> Tento počítač) zvolíme v menu Nástroje možnost Připojit síťovou jednotku.

Zvolíme volné písmeno jednotky a zadáme adresu serveru služby Cloud Disk a adresář (uživatele). V našem příkladě jde o server 3511.disk.zonercloud.net s adresářem (uživatelem) 3511, tedy \\3511.disk.zonercloud.net\3511 

Kliknutím na dokončit vyvoláme dialogové okno přihlášení, kde je třeba vyplnit uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje naleznete ve svém Centru administrace.

 

Nyní máme disk namapován a můžeme s ním pracovat stejným způsobem, jakoby byl fyzicky připojen k lokálnímu počítači.

Další informace

  Prestože je Zoner Cloud Disk připojen jako síťová jednotka v systému Windows XP, mějte na paměti, že je připojen přes síť internet a rychlost přenosu dat je tedy závislá na rychlosti Vašeho internetového připojení

  • Připojení, které tu je popsáno není šifrované, používejte jej tedy pouze v sítích, které dobře znáte. Pokud upřednostňujete bezpečné připojení použijte protokol FTPS!
  • Pro připojení Cloud Disku musí být povolený port TCP/445 u vašeho poskytovatele připojení k Internetu. 

  Tým ZonerCloud
  Web: www.zonercloud.cz
  E-mail: admin@zoner.cz