Postup pro připojení do operačního systému Linux

Způsob připojení Zoner Cloud Disku v OS Linux může být odlišný v závislosti na distribuci operačního systému Linux, kterou používáte. Obecně je však vyžadováno mít nainstalované tyto balíčky:

 • samba-client
 • cifs-utils
 • smbfs nebo cifs-utils

V našem příkladě používáme tyto údaje:
Adresa Zoner Cloud Disk: 3511.disk.zonercloud.net
Uživatel/adresář: 3511

Údaje o Vašem aktivním Zoner Cloud Disku najdete v Centru administrace, popřípadě v závěrečné zprávě o zřízení služby.

Nastavení ve svém OS proveďte následovně

Do /etc/fstab přidejte následující řádek:
//3511.disk.zonercloud.net/3511 /mnt/clouddisk cifs cred=/home/user/secret.cfg,_netdev,nounix,noperm 0 0

/mnt/clouddisk je adresář, kam chcete Cloud Disk připojit - tento adresář již musí existovat.
cred=/home/user/secret.cfg je soubor, kam vložíte přihlašovací údaje ke službě Cloud Disk, dle vzoru níže:

username=3511
password=***********

Přičemž soubor by měl mít nastavena práva pro čtení pouze pro uživatele root

Vzdálený disk následně připojíme příkazem: mount /mnt/clouddisk nebo sudo mount -a

Další informace

  Prestože je Zoner Cloud Disk připojen jako síťová jednotka ve Vašem systému, mějte na paměti, že je připojen přes síť internet a rychlost přenosu dat je tedy závislá na rychlosti Vašeho internetového připojení.

  Připojení, které tu je popsáno není šifrované, používejte jej tedy pouze v sítích, které dobře znáte. Pokud upřednostňujete bezpečné připojení použijte protokol FTPS!

   

  Tým ZonerCloud
  Web: www.zonercloud.cz
  E-mail: admin@zoner.cz