Postup pro připojení do systému Apple MAC a OS X

V této nápovědě se dozvíte, jak připojit Zoner Cloud Disk ke svému systému MAC/OS X, abyste s ním mohli pracovat jako se síťovou jednotkou.

Připojení Cloud Disku provedete následujícím způsobem

Ve Finderu v menu Otevřít zvolíme Připojit k serveru.

Vyvoláme tím dialogové okno, kde vepíšeme adresu serveru služby Cloud Disk, v našem příkladě ve tvaru smb://1838.disk.zonercloud.net, a klikneme na Připojit.

Po zadání uživatelského jména a hesla jsme připojeni ke vzdálenímu disku, se kterým takto můžeme pracovat stejným způsobem, jakoby byl připojen fyzicky k lokálnímu počítači.

Další informace

Prestože je Zoner Cloud Disk připojen jako síťová jednotka v systému Apple MAC/OS X, mějte na paměti, že je připojen přes síť internet a rychlost přenosu dat je tedy závislá na rychlosti Vašeho internetového připojení.

  • Připojení, které tu je popsáno není šifrované, používejte jej tedy pouze v sítích, které dobře znáte.
    Pokud upřednostňujete bezpečné připojení použijte protokol FTPS!

  • Pro připojení Cloud Disku musí být povolený port TCP/445 u vašeho poskytovatele připojení k Internetu.

Tým ZonerCloud
Web: www.zonercloud.cz
E-mail: admin@zoner.cz